Lichenológia -
        a zuzmók tudománya

A zuzmók vizsgálata
A lichenológia (zuzmótan, zuzmótudomány) a zuzmókkal kapcsolatos tudományos ismereteket gyűjti össze és rendszerezi. A zuzmók gyűjtése, határozása és a gyűjtemény készítése nélkülözhetetlen részei a kutatásnak.
A zuzmókat terepen (természetben), laboratóriumban, herbáriumokban, lichenológiai szakirodalomban és honlapokon tanulmányozhatjuk.

Zuzmók a természetben

A zuzmók azonosítása élőhelyükön csak korlátozottan lehetséges, ezért bizonyos mennyiségű zuzmó begyűjtése nélkülözhetetlen.
Természetvédelmi területeken és védett zuzmófajok esetében a gyűjtéséhez engedély igénylése szükséges!
Ahhoz, hogy a zuzmókat a természetben tanulmányozhassuk, a következő eszközökre lehet szükségünk: kb. 10x-es kézi nagyító, papírtasakok, ceruza, gyűjtőkés, kalapács, véső, fényképezőgép.
A kéregtelepűeket az aljzattal együtt gyűjtjük, ehhez éles késre és vésőre, kalapácsra van szükség. A fák kérgén élő zuzmókat nagyon óvatosan gyűjtsük, hogy a fa élő szöveteit ne károsítsuk!
A begyűjtött példányokat hajtogatott papírtasakba helyezzük. Kerüljük a műanyag tasakokat, mert abban könnyen megpenészedik a zuzmó. Ügyeljünk arra, hogy a frissen gyűjtött anyagokat minél hamarabb szárítsuk ki. Préselés általában nem szükséges.
A tasakra a következő adatokat jegyezzük fel:
-Gyűjtés helye (+GPS koordináták)
-Gyűjtés ideje
-Gyűjtő neve
-Aljzat tulajdonságai (szikla típusa, fafaj, stb.)
-Tengerszint feletti magasság

Zuzmók a laboratóriumban

A begyűjtött zuzmók meghatározásához mikroszkópi és kémiai vizsgálatokat végzünk a lichenológiai szakirodalom alapján:
a hazai fajokhoz magyar nyelven Verseghy határozókönyvét használhatjuk,
Idegen nyelven Purvis és munkatársai (1992) "The lichen flora of Great Britain and Ireland" című és
Wirth (1995) „Die Flechten Baden-Württembergs" című munkáit ajánljuk.
Fenti irodalmakban pontos leírást találunk a határozáshoz szükséges kémiai reagensekről, metszetek készítéséről.

Zuzmók a herbáriumokban

A begyűjtött és meghatározott zuzmókat herbáriumokban tárolják. A nómenklatúrai változásokat ellenőrizhetjük az interneten az Index of Fungi összeállításban.
A herbáriumokat Index Herbariorum címen nemzetközi nyilvántartásba veszik (Holmgren és mtsai 1990), ahol hivatalos rövidítésüket más hasznos tudnivalóval (fontosabb gyűjtők, jellemző gyűjtési terület, elérhetőség stb.) együtt rögzítik. A hazai herbáriumokat az alábbi rövidítések alatt találjuk:

BP = Magyar Természettudományi Múzeum, Növénytár, Budapest

EGR = Eszterházy Károly Főiskola, Növénytani Tanszék, Eger

JPU = Pécsi Egyetem, TTK, Biológiai Intézet, Pécs

SZE = Móra Ferenc Múzeum, Szeged

SZEU = Szegedi Egyetem, Növénytani Tanszék, Szeged

SZO = Savaria Múzeum, Szombathely

VBI = MTA ÖK ÖBI, Vácrátót, Zuzmóherbárium

Néhány a világ legfontosabb zuzmóherbáriumai közül:

ASU = Arizona állami egyetem zuzmóherbáriuma: Arizona State University Lichen Herbarium

B = Berlini Egyetem Botanikuskertjének gyűjteményében található zuzmógyűjtemény: Freie Universität Berlin, Botanischer Garten und Botanisches Museum,The lichen herbarium, Berlin-Dahlem

BM = Londoni Természettudományi Múzeum zuzmógyűjteménye: The Natural History Museum, London

F = Chicagoi Múzeum zuzmóherbáriuma: The Field Museum of Natural History, Chicago

H = Finn Természettudományi Múzeum zuzmógyűjteménye: Finnish Museum of Natural History, University of Helsinki

M = Müncheni Botanikai gyűjtemény zuzmói: Botanische Staatssammlung, München

O = Osloi egyetem zuzmógyűjteménye: The Lichen Herbarium, University of Oslo

TSB = Triesti egyetem zuzmógyűjteménye: The Lichen Herbarium, University of Trieste

UPS = Uppsalai egyetem zuzmóherbáriuma: Botanical Museum, Uppsala University

US = Washingtoni Természettudományi Múzeum gyűjteménye: Smithsonian National Museum of Natural History, Washington DC
Vissza a lap tetejére
 
Elérhetőségünk:
MTA ÖK ÖBI, 2163 Vácrátót, Alkotmány u. 2-4.
Telefonszám: +36 28 360122/139
E-mail: farkas.edit@okologia.mta.hu